Doanh nghiệp nước ngoài cần biết khi đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam

Khu công nghiệp, bao gồm: khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp sinh thái, là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP.

Lưu ý khi đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam


Hiện nay, việc quyết định đầu tư vào khu công nghiệp nào ở Việt Nam là một lựa chọn phức tạp và đòi hỏi sự suy xét kỹ lưỡng. Doanh nghiệp nước ngoài tiến hành đầu tư cần lưu ý những gì và những ưu đãi từ Nhà nước đối với hoạt động đầu tư này là như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp Quý khách hàng thông tin một cách rõ ràng nhất.Cơ sở pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013

 • Luật đầu tư 2014

 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

 • Nghị định 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế

 • Văn bản hợp nhất Nghị định số 09/VBHN-BTC 2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp1. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam

Lưu ý khi đầu tư vào khu công nghiệp tại Việt Nam

Nhà đầu tư không chỉ cần quan tâm đến giá thuê đất trong khu công nghiệp mà còn phải chú ý đến các yếu tố quan trọng khác chẳng hạn như: Quy hoạch phát triển khu công nghiệp; Nguồn nhân lực; Các vấn đề về đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; Vị trí hạ tầng giao thông vận tải; Các quy định của pháp luật về ưu đãi đầu tư …

Trong đó, Cơ sở hạ tầng và Vị trí hạ tầng giao thông vận tải khu công nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà các nhà đầu tư phải nghiên cứu và được tư vấn cặn kẽ, chi tiết nhất.

 • Cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp bao gồm: hệ thống giao thông vận tải nội bộ, hệ thống an ninh, hệ thống xử lý nước thải, mạng lưới điện - nước … 
 • Vị trí hạ tầng giao thông vận tải bao gồm: vị trí đường cao tốc, cảng biển, đường sắt, sân bay gần nhất… tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nguồn nhân lực, vật lực và chi phí cho việc vận chuyển và xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

2. Những ưu đãi khi đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam

Khu công nghiệp là địa bàn nhận được nhiều ưu đãi từ Nhà nước khi các doanh nghiệp tiến hành đầu tư tại đây.

Lưu ý khi đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam

               2.1. Các hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư

2. Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất

(Đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất)

3. Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó:

 • Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

 • Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi).

  * Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại Khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và đị
  a bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào địa bàn có phần diện tích khu công nghiệp lớn hơn. Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định về phân loại đô thị.               2.2. Các chính sách ưu đãi cụ thể của Nhà nước

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Lưu ý khi đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam

  1. Đối với dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ, bao gồm phân  khu công nghiệp hỗ trợ:

 • Được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đất đai; cho thuê đất trong thời hạn không quá 70 năm;

 • Ưu tiên vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, nguồn vốn ưu đãi ODA cho vay lại, xem xét cấp bảo lãnh của Chính phủ để huy động vốn ngoài nước và thực hiện các hình thức huy động vốn hợp pháp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, tín dụng và pháp luật có liên quan;

 • Được đưa vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia để kêu gọi đối tác hợp tác đầu tư.

  2. Đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong khu công nghiệp hỗ trợ:

 • Được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các hỗ trợ khác theo quy định pháp luật về thuế, phát triển công nghiệp hỗ trợ và pháp luật khác có liên quan;

 • Trường hợp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định pháp luật về phát triển công nghiệp hỗ trợ, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện thủ tục xác nhận ưu đãi trong thời gian tối đa là 30 ngày;

 • Ưu tiên tham gia các chương trình đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP – ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ

Lưu ý khi đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam

Nhà đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ cần hạch toán độc lập các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các khu chức năng.

Các khu chức năng được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê đất và các ưu đãi đầu tư khác theo quy định tương ứng với các khu chức năng tại pháp luật về thuế, đất đai và pháp luật khác có liên quan.

ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI

Lưu ý khi đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam

 • Doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp sinh thái được ưu tiên vay vốn ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các quỹ, tổ chức tài chính, nhà tài trợ trong nước và quốc tế để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, thực hiện các biện pháp sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và các giải pháp cộng sinh công nghiệp.

 • Doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp sinh thái được ưu tiên tham gia các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, chương trình xúc tiến đầu tư do các cơ quan nhà nước tổ chức, quản lý.

 • Doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái được ưu tiên cung cấp thông tin liên quan về thị trường công nghệ, khả năng hợp tác để thực hiện cộng sinh công nghiệp trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Lưu ý khi đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam

  Là một Đơn vị tư vấn pháp lý có uy tín về hoạt động đầu tư, kinh doanh của các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, Quốc Luật cam kết sẽ hỗ trợ Quý khách hàng:

  Tư vấn địa điểm đầu tư thích hợp;

  Thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm thủ tục xây dựng, thủ tục môi trường, thủ tục quyền sử dụng đất.

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho các Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các Khu công nghiệp tại Việt Nam, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp và cả nền kinh tế của đất nước, Chúng tôi cam kết mang đến các dịch vụ pháp lý cho Quý khách hàng trong việc đầu tư vào các khu công nghiệp tại Việt Nam một cách hiệu quả và chất lượng nhất, đảm bảo quá trình hoạt động, sản xuất đúng theo quy định của pháp luật.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Danh sách các Khu công nghiệp ở Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung và Miền Nam

VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

TỈNH, THÀNH PHỐ KHU CÔNG NGHIỆP

Đà Nẵng 

(06 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Hòa Khánh;   Khu công nghiệp Liên Chiểu

 • Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng;   Khu công nghiệp Hòa Cầm

 • Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng;   Khu công nghiệp Đà Nẵng

Quảng Nam

(09 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Tam Thăng 2

 • Khu công nghiệp Tam hiệp;   Khu công nghiệp Tam Anh

 • Khu công nghiệp Đông Quế Sơn;   Khu công nghiệp Thuận Yên

 • Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc;   Khu công nghiệp Bắc Chu Lai

 • Khu công nghiệp Phú Xuân;   Khu công nghiệp Cơ khí Chu Lai Trường Hải

Quảng Ngãi 

(06 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Dung Quất;   Khu công nghiệp Tam Anh

 • Khu công nghiệp Phổ Phong;   Khu công nghiệp Tịnh Phong

 • Khu công nghiệp Tam Thăng;   Khu công nghiệp Quảng Phú

Bình Định

(07 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Long Mỹ

 • Khu công nghiệp Phú Tài;   Khu công nghiệp Nhơn Hòa

 • Khu công nghiệp Hòa Hội;   Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu C)

 • Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A);   Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu B)

Gia Lai

(01 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Trà Đa

Phú Yên 

(04 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Điềm Thụy;   Khu công nghiệp An Phú

 • Khu công nghiệp Hòa Hiệp;   Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu

Đăk Lăk

(01 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Hòa Phú

Khánh Hòa

(05 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Vạn Thắng

 • Khu công nghiệp Suối Dầu;   Khu công nghiệp Bắc Cam Ranh

 • Khu công nghiệp Nam Cam Ranh;   Khu công nghiệp Ninh Thủy

Đăk Nông

(01 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Tâm Thắng

VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM

TỈNH, THÀNH PHỐ KHU CÔNG NGHIỆP

Tây Ninh

(04 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Linh Trung III;   Khu công nghiệp Trảng Bàng

 • Khu công nghiệp Phước Đông;   Khu công nghiệp Thành Thành Công

Đồng Nai

(31 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang

 • Khu công nghiệp Loteco;   Khu công nghiệp Gò Dầu

 • Khu công nghiệp Long Đức;   Khu công nghiệp Xuân Lộc

 • Khu công nghiệp Thạnh Phú;   Khu công nghiệp Tân Phú

 • Khu công nghiệp AMATA;   Khu công nghiệp Long Thành

 • Khu công nghiệp Giang Điền;   Khu công nghiệp Bàu Xéo

 • Khu công nghiệp Dầu Giây;   Khu công nghiệp Biên Hòa II

 • hu công nghiệp Biên Hòa I;   Khu công nghiệp Long Khánh

 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch I;   Khu công nghiệp Sông Mây

 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch III;   Khu công nghiệp Ông Kèo

 • Khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn;   Khu công nghiệp Hố Nai

 • Khu công nghiệp Tam Phước;   Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI

 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch V;   Khu công nghiệp Nhơn Trạch II

 • Khu công nghiệp An Phước;   Khu công nghiệp AGTEX Long Bình

 • Khu công nghiệp Định Quán;   Khu công nghiệp Dệt May Nhơn Trạch

 • Khu công nghiệp Suối Tre;   Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú

Bình Thuận

(06 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Sơn Mỹ I;   Khu công nghiệp Tân Đức

 • Khu công nghiệp Hàm Kiệm II;   Khu công nghiệp Hàm Kiệm I

 • Khu công nghiệp Phan Thiết I;   Khu công nghiệp Phan Thiết II

Bình Phước

(07 Khu công nghiệp)

 • Cụm Công nghiệp Bình Tân

 • Khu công nghiệp Đồng Xoài;   Khu công nghiệp Nam Đồng Phú

 • Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú;   Khu công nghiệp Chơn Thành

 • Khu công nghiệp Minh Hưng III;   Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc

Bình Dương

(28 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Đồng An 2;   Khu công nghiệp Đại Đăng

 • Khu công nghiệp Sóng Thần I;   Khu công nghiệp Phú Gia

 • Khu công nghiệp Rạch Bắp;   Khu công nghiệp Bình Đường

 • Khu công nghiệp Bàu Bàng;   Khu công nghiệp Sóng Thần III

 • Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;   Khu công nghiệp Tân Bình

 • Khu công nghiệp Quốc tế Protrade;   Khu công nghiệp Đất Cuốc

 • Khu công nghiệp Sóng Thần II;   Khu công nghiệp Việt Hương II

 • Khu công nghiệp Thới Hòa;   Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B

 • Khu công nghiệp Mai Trung;   Khu công nghiệp Dệt May Bình An

 • Khu công nghiệp Việt Nam Singapore;   Khu công nghiệp An Tây

 • Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A;   Khu công nghiệp Việt Hương I

 • Khu công nghiệp Kim Huy;   Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng

 • Khu công nghiệp Mỹ Phước;   Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II

 • Khu công nghiệp Đồng An;   Khu công nghiệp Mapletree Business City @ Bình Dương

Hồ Chí Minh

(22 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Tân Tạo;   Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

 • Khu công nghiệp Cát Lái 2;   Khu công nghiệp Tân Bình

 • Khu chế xuất Tân Thuận;   Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2

 • Khu công nghiệp Phong Phú;   Khu công nghiệp Linh Trung II

 • Khu công nghiệp HIệp Phước;   Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

 • Công viên Phần mềm Quang Trung;   Khu chế xuất Linh Trung I

 • Khu công nghiệp Đông Nam;   Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi

 • Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 - TP.HCM;   Khu công nghiệp AN HA

 • Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp;   Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3

 • Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô TP.HCM;   Khu công nghiệp Bình Chiểu

 • Khu công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh;   Khu công nghiệp Tân Phú Trung

Bà Rịa Vũng Tàu

(11 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương

 • Khu công nghiệp Phú Mỹ II;   Khu công nghiệp Đất đỏ

 • Khu công nghiệp Phú Mỹ III;   Khu công nghiệp Cái Mép

 • Khu công nghiệp Châu Đức;   Khu công nghiệp Long Sơn

 • Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2;   Khu công nghiệp Mỹ Xuân A

 • Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1;   Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng

Long An

(35 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Cầu Tràm

 • Khu công nghiệp Tân Thành;   Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2

 • Khu công nghiệp Nam Tân Tập;   Khu công nghiệp Long Hậu

 • Khu công nghiệp Bắc An Thạnh;   Khu công nghiệp Thuận Đạo

 • Khu công nghiệp Tân Kim;   Khu công nghiệp Tân Bửu - Long Hiệp

 • Khu công nghiệp Xuyên Á;   Khu công nghiệp Đức Hòa III - RESCO

 • Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình;   Khu công nghiệp Thái Hòa

 • Khu công nghiệp Hải Sơn;   Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa

 • Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Song Tân;   Khu công nghiệp Thạnh Đức

 • Khu công nghiệp Đức Hòa I - Hạnh Phúc;   Khu công nghiệp Phúc Long

 • Khu công nghiệp Tân Bửu;   Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Đông Phương

 • Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông;   Khu công nghiệp An Nhựt Tân

 • Khu công nghiệp Tân Đức;   Khu công nghiệp Đông Nam Á (Bắc Tân Tập)

 • Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Cali Long Đức;   Khu công nghiệp Nhựt Chánh

 • Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Silico;   Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Mười Đây

 • Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Đức Lợi;   Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Anh Hồng

 • Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Minh Ngân;   Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Hồng Đạt

 • Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Long Việt;   Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Liên Thành

Tiền Giang

(05 Khu công nghiệp)

 • Khu công nghiệp Mỹ Tho

 • Khu công nghiệp Tàu Thủy Soài Rạp;   Khu công nghiệp Tân Hương

 • Cụm công nghiệp Gia Thuận - cảng biến An Phước;   Khu công nghiệp Long Giang

Tư vấn dịch vụ tại công ty Quốc Luật

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

094.868.2349 Zalo Email
Lưu ý: Để bảo mật thông tin của Quý Khách, khi Quý Khách "bình luận" vào bài viết với nội dung chứa số điện thoại và email, những thông tin liên hệ đó sẽ được Quốc Luật ẩn đi nhằm tránh những rắc rối phát sinh cho quý khách hàng.
0 Đánh giá
1
0 Đánh giá
2
0 Đánh giá
3
0 Đánh giá
4
0 Đánh giá
5
0 Đánh giá
Chọn mức đánh giá của bạn:
Tên (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung đánh giá

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI
luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Trần Hoàng Luân
Lawyer Manager - Advisory 0948 68 2349
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Đặng T. Hồng Tâm
DN - Thuế - Kế Toán 0911 53 2929
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Dịu My
Tư vấn doanh nghiệp
0911 55 3434
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Hoàng Kiệt
Tư vấn doanh nghiệp
0911 68 0238
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Thế Kỷ
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 107
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ái Nhân
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 109
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Nguyễn Hằng
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Hồng Linh
Tư vấn Thuế - Kế toán - BHXH
(028) 38 20 29 29 - 101
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Văn Tri
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 118
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Lê Thị Xuân
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 121
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Minh Hà
Lao động & BHXH
(028) 38 20 29 29 - 120
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Thị Châu
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 106
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Diễm Cúc
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Nguyễn Thị Sương
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 102
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ánh Linh
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 115
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ngọc Uyên
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 112
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Bình An
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 108

CÁC DỰ ÁN QUỐC LUẬT ĐÃ THỰC HIỆN

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

BẠN CẦN TƯ VẤN ?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!