Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân lực

Đội ngũ luật sư , chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm và am tường pháp luật

LUẬT SƯ

Trần Hoàng Luân

Trần Hoàng Luân

Giám đốc điều hành

Đội ngũ luật sư

Đặng Thị Hồng Tâm

Đặng Thị Hồng Tâm

Giám đốc tài chính

Đội ngũ luật sư

Nguyễn Mạnh Dũng

Nguyễn Mạnh Dũng

Luật sư

Đội ngũ luật sư

Đặng Như Quỳnh

Đặng Như Quỳnh

Luật sư

Đội ngũ luật sư

Nguyễn Văn Sang

Nguyễn Văn Sang

Luật sư

Đội ngũ luật sư

Hồ Sĩ Lưu

Hồ Sĩ Lưu

Luật sư

Đội ngũ luật sư

Phạm Anh Vũ

Phạm Anh Vũ

Luật sư

Đội ngũ luật sư

Nguyễn Lại

Nguyễn Lại

Luật sư

Đội ngũ luật sư

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN PHÁP LÝ

Trần Hoàng Kiệt

Trần Hoàng Kiệt

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Trần Lê Thế Kỷ

Trần Lê Thế Kỷ

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Trần Bá Toàn

Trần Bá Toàn

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Huỳnh Thanh Bằng

Huỳnh Thanh Bằng

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Trần Văn Hiển

Trần Văn Hiển

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Trần Hoài Tân

Trần Hoài Tân

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Châu Tấn Bảo

Châu Tấn Bảo

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Đặng Bình An

Đặng Bình An

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Lê Văn Tri

Lê Văn Tri

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Trần Dịu My

Trần Dịu My

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Trương Thị Châu

Trương Thị Châu

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Nguyễn Thị Ái Nhân

Nguyễn Thị Ái Nhân

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Châu Thị Ngọc Uyên

Châu Thị Ngọc Uyên

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Nguyễn Minh Trang

Nguyễn Minh Trang

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Phan Thị Thu Hà

Phan Thị Thu Hà

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Lê Thị Quỳnh Mai

Lê Thị Quỳnh Mai

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Nguyễn Khoa Đan Hạ

Nguyễn Khoa Đan Hạ

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Lê Thị Diễm Cúc

Lê Thị Diễm cúc

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Nguyễn Ánh Nguyệt

Nguyễn Ánh Nguyệt

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Vũ Thị Minh Hà

Vũ Thị Minh Hà

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Lê Thị Mỹ Diệu

Lê Thị Mỹ Diệu

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Trầm Thanh Thưởng

Trầm Thanh Thưởng

Thư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Nguyễn Thủy Tiên

Nguyễn Thủy Tiên

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Lê Thị Xuân

Lê Thị Xuân

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Đỗ Ngọc Anh

Đỗ Ngọc Anh

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Nguyễn Thảo Sương

Nguyễn Thảo Sương

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Cao Thị Ngọc Bích

Cao Thị Ngọc Bích

Tư vấn thuế - kế toán

Chuyên viên tư vấn pháp lý

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI
luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Trần Hoàng Luân
Lawyer Manager - Advisory 0948 68 2349
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Đặng T. Hồng Tâm
DN - Thuế - Kế Toán 0911 53 2929
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Dịu My
Tư vấn doanh nghiệp
0911 55 3434
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Hoàng Kiệt
Tư vấn doanh nghiệp
0911 68 0238
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Thế Kỷ
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 107
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ái Nhân
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 109
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Nguyễn Hằng
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Hồng Linh
Tư vấn Thuế - Kế toán - BHXH
(028) 38 20 29 29 - 101
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Văn Tri
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 118
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Lê Thị Xuân
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 121
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Minh Hà
Lao động & BHXH
(028) 38 20 29 29 - 120
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Thị Châu
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 106
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Diễm Cúc
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Nguyễn Thị Sương
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 102
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ánh Linh
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 115
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ngọc Uyên
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 112
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Bình An
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 108

CÁC DỰ ÁN QUỐC LUẬT ĐÃ THỰC HIỆN

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

BẠN CẦN TƯ VẤN ?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!