Thay đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cơ sở pháp lý: Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Theo Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết các tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ theo từng lĩnh vực. Cụ thể:

  • Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ (trước đây không phân loại vào vốn).
  • Doanh nghiệp nhỏ: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ (trước đây là 10 tỷ trở xuống).
  • Doanh nghiệp vừa: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ.
  • Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ.
  • Doanh nghiệp nhỏ: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ.
  • Doanh nghiệp vừa: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ.

Tổng lượt bình luận: {{totalComments}} - Tổng lượt trả lời: {{totalReplies}}


{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}} Đã bình luận vào lúc {{comment.created_at}}

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{comment.content}}

{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content}}

Có thể bạn quan tâm