Thành lập công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn - Quy trình 2024

Thành lập công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn - Quy trình 2021

Thông thường khi nhắc đến Công ty trách nhiệm hữu hạn, nhiều người thường nhầm tưởng đây là tên của một loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế Công ty trách nhiệm hữu hạn là cụm từ chung để chỉ hai loại hình doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Vậy hai loại hình này có đặc điểm gì giống và khác nhau, thủ tục thành lập như thế nào và có những đặc điểm gì, chúng ta cùng xem bài viết dưới đây nhé.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Ở Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn được phân làm 2 loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên.

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Như vậy, đặc điểm chính của loại hình công ty TNHH (một thành viên hay nhiều thành viên) chính là công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ đã đăng ký. Ví dụ: Vốn điều lệ hiện tại của công ty TNHH ABC là 20 tỷ đồng. Nếu chẳng may phá sản, công ty này chỉ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ tối đa là 20 tỷ đồng.

So sánh công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đặc điểm

Công ty TNHH 1TV

Công ty TNHH 2TV

1. Khả năng chịu trách nhiệm của doanh nghiệp

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp (trừ trường hợp thành viên không góp, hoặc góp không đủ số vốn cam kết trong vòng 90 ngày kể từ ngày thành lập)

2. Số thành viên góp vốn

1 cá nhân hoặc 1 tổ chức góp vốn (gọi chung là chủ sở hữu)

Tổi thiểu 2 thành viên và tối đa 50 thành viên (thành viên là cá nhân hoặc tổ chức)

3. Tư cách pháp nhân

Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4. Cơ cấu tổ chức

Mô hình 1: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (Áp dụng cho trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc tổ chức)

Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (Áp dụng cho trường hợp chủ sở hữu là tổ chức)

Chỉ có 1 mô hình là: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

 

5. Khả năng huy động vốn

Được phép phát hành trái phiếu

Được phép phát hành trái phiếu

Công ty trách nhiệm hữu hạn có những ưu và nhược điểm gì?

Quy trình 2021 - Ưu điểm- Nhược điểm và điều kiện thành lập công trách nhiệm hữu hạn

Ưu điểm của loại hình công ty TNHH

1) Ưu điểm:

- Rủi ro thấp. Vì có sự tách bạch giữa vốn chủ sở hữu và vốn doanh nghiệp, do đó, doanh nghiệp chỉ phải chịu trách nhiệm giới hạn trọng phạm vi số vốn đã góp. Từ đó, rủi ro của doanh nghiệp đã được ước tính và giới hạn, không ảnh hưởng đến tài sản của chủ sở hữu.

- Được phép huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu, tận dụng được nguồn vốn từ bên ngoài, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp được quyền nhân danh mình tham gia góp vốn vào các loại hình doanh nghiệp khác, việc này như một cách thức để đầu tư, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ưu điểm của loại hình công ty TNHH

2) Nhược điểm:

- Doanh nghiệp chỉ được huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, mà không được phép phát hành cổ phiếu. Việc này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp, thiếu lợi thế so với loại hình doanh nghiệp khác.

- Khó khăn cho doanh nghiệp trong việc giảm vốn khi doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 2 năm. Việc giảm vốn cần phải chứng minh các nghĩa vụ về tài sản rất phức tạp.

- Vốn của doanh nghiệp thể hiện khả năng chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, nên các đối tác cũng thường nhìn vào mức vốn để cân nhắc khi hợp tác, số vốn quá thấp sẽ gây bất lợi cho doanh nghiệp khi tham gia các giao dịch trên thực tế.

Điều kiện thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Điều kiện thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Điều kiện chung:

(Điều kiện chung là những điều kiện áp dụng chung cho tất cả loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam)

- Tên doanh nghiệp: Không bị trùng, không gây nhầm lẫn.

- Trụ sở: Hợp pháp, có địa chỉ rõ ràng;

- Ngành nghề kinh doanh: Đảm bảo có trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân hoặc pháp luật chuyên ngành;

- Vốn: Đảm bảo vốn pháp định đối với các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;

- Chủ sở hữu công ty: không vi phạm khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020.

Điều kiện riêng:

(Điều kiện riêng là những điều kiện áp dụng riêng cho loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam)

- Công ty TNHH một thành viên: chỉ cho phép 01 cá nhân hoặc 01 tổ chức góp vốn.

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: cho phép số thành viên góp vốn tối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

Hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm những gì?

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy trình thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn

Quy trình và thủ tục thành lập công trách nhiệm hữu hạn

Bước 1

(<= 3 ngày làm việc)

Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

+ Cơ quan giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2

(~ 1-2 ngày làm việc)

Khắc con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần phải thông báo mẫu dấu với Sở kế hoạch & đầu tư trước khi sử dụng.

Bước 3

(~ 30 ngày làm việc)

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Bước 4

(~ 7-14 ngày làm việc)

Thủ tục hoàn tất nghĩa vụ về thuế

+ Treo biển/bảng hiệu tại trụ sở công ty;

+ Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế;

+ Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo số tài khoản với Cơ quan thuế quản lý;

+ Đăng ký chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử;

+ Kê khai và nộp thuế môn bài;

+ In, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng.

Giải pháp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhanh chóng và dễ dàng

Nếu bạn đang muốn thành lập Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào thì hãy tham khảo dịch vụ Thành lập công ty trọn gói tại Quốc Luật. Là một đơn vị có uy tín trong việc tư vấn thành lập công ty, chúng tôi sẽ thay quý khách hoàn tất các thủ tục pháp lý đúng theo quy định của pháp luật một cách nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Khách hàng chuẩn bị

Khách hàng chỉ cần chuẩn bị

Bản sao hợp lệ các giấy tờ cá nhân gồm: căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH tại Quốc Luật

Quốc Luật sẽ giúp bạn

  • Thực hiện các thủ tục còn lại của quá trình thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn.
  • Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp.
  • Tư vấn về mức vốn điều lệ của doanh nghiệp.
  • Tư vấn các thắc mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Tư vấn các thủ tục về pháp luật, thuế, kế toán cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.
  • Miễn phí báo cáo thuế 1 tháng đầu tiên khi khách hàng đăng ký mua thiết bị chữ ký số
  • Miễn phí báo cáo thuế thêm 2 tháng tiếp theo khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ kế toán

Tham khảo chi tiết dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn


Tham khảo chi tiết bảng giá


Hotline tư vấn
0948 68 2349 hoặc  0911 55 3434


Zalo tư vấn


Cơ sở pháp lý của bài viết

- Luật Doanh nghiệp 2020.

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Tư vấn dịch vụ tại công ty Quốc Luật

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

094.868.2349 Zalo Email
Lưu ý: Để bảo mật thông tin của Quý Khách, khi Quý Khách "bình luận" vào bài viết với nội dung chứa số điện thoại và email, những thông tin liên hệ đó sẽ được Quốc Luật ẩn đi nhằm tránh những rắc rối phát sinh cho quý khách hàng.
0 Đánh giá
1
0 Đánh giá
2
0 Đánh giá
3
0 Đánh giá
4
0 Đánh giá
5
0 Đánh giá
Chọn mức đánh giá của bạn:
Tên (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung đánh giá

Tổng lượt bình luận: - Tổng lượt trả lời:


Đã bình luận vào lúc

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI
luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Trần Hoàng Luân
Lawyer Manager - Advisory 0948 68 2349
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Đặng T. Hồng Tâm
DN - Thuế - Kế Toán 0911 53 2929
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Dịu My
Tư vấn doanh nghiệp
0911 55 3434
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Hoàng Kiệt
Tư vấn doanh nghiệp
0911 68 0238
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Thế Kỷ
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 107
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ái Nhân
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 109
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Nguyễn Hằng
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Hồng Linh
Tư vấn Thuế - Kế toán - BHXH
(028) 38 20 29 29 - 101
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Văn Tri
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 118
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Lê Thị Xuân
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 121
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Minh Hà
Lao động & BHXH
(028) 38 20 29 29 - 120
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Thị Châu
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 106
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Diễm Cúc
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Nguyễn Thị Sương
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 102
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ánh Linh
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 115
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ngọc Uyên
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 112
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Bình An
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 108

CÁC DỰ ÁN QUỐC LUẬT ĐÃ THỰC HIỆN

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

BẠN CẦN TƯ VẤN ?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!