Tư vấn thành lập công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên

Loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất mà các cá nhân, tổ chức ưu tiên lựa chọn để thành lập. Vậy loại hình doanh nghiệp này có những đặc điểm gì, ưu và nhược điểm như thế nào, thủ tục thành lập ra sao. Bài viết sau sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện về loại hình doanh nghiệp này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Ví dụ: Vốn điều lệ hiện tại của công ty TNHH ABC là 20 tỷ đồng. Nếu chẳng may phá sản, công ty này chỉ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ tối đa là 20 tỷ đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những đặc điểm gì?

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu.

 2. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Điều này có nghĩa là có sự tách bạch giữa vốn công ty và vốn của chủ sở hữu, chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mà mình đã góp vào doanh nghiệp. Mọi nghĩa vụ phát sinh của công ty sẽ không liên quan, không ảnh hưởng đến tài sản của chủ sở hữu.

 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đặc điểm này thể hiện được doanh nghiệp khi được thành lập hợp pháp là một thực thể độc lập với những cá nhân, pháp nhân khác, tự chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của mình và tự nhân danh chính mình tham gia vào các quan hệ pháp luật khác.

 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu. Đây là hình thức để doanh nghiệp huy động vốn từ bên ngoài, tận dụng vốn để phát triển doanh nghiệp.

 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những ưu và nhược điểm gì?

Ưu điểm - nhược điểm và điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ưu điểm của loại hình công ty TNHH

1) Ưu điểm:

- Đơn giản trong việc điều hành doanh nghiệp, mô hình công ty không quá phức tạp. Xuất phát từ việc doanh nghiệp chỉ do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu nên việc đưa ra quyết định cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng, không cần phải bàn bạc hay bị chi phối bởi bất cứ chủ thể nào khác, từ đó dễ dàng điều hành tốt doanh nghiệp.

- Rủi ro thấp. Vì có sự tách bạch giữa vốn chủ sở hữu và vốn doanh nghiệp, do đó, doanh nghiệp chỉ phải chịu trách nhiệm giới hạn trọng phạm vi số vốn đã góp. Từ đó, rủi ro của doanh nghiệp đã được ước tính và giới hạn, không ảnh hưởng đến tài sản của chủ sở hữu.

- Được phép huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu, tận dụng được nguồn vốn từ bên ngoài, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp được quyền nhân danh mình tham gia góp vốn vào các loại hình doanh nghiệp khác, việc này như một cách thức để đầu tư, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Ưu điểm của loại hình công ty TNHH

2) Nhược điểm:

- Doanh nghiệp chỉ được huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, mà không được phép phát hành cổ phiếu. Việc này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp, thiếu lợi thế so với loại hình doanh nghiệp khác.

- Khó khăn cho doanh nghiệp trong việc giảm vốn khi doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 2 năm. Việc giảm vốn cần phải chứng minh các nghĩa vụ về tài sản rất phức tạp.

- Vốn của doanh nghiệp thể hiện khả năng chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, nên các đối tác cũng thường nhìn vào mức vốn để cân nhắc khi hợp tác, số vốn quá thấp sẽ gây bất lợi cho doanh nghiệp khi tham gia các giao dịch trên thực tế.

Để thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần những điều kiện gì?

Điều kiện thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Điều kiện chung:

- Tên doanh nghiệp: không được đăng ký tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trên phạm vi toàn quốc.

- Trụ sở: là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp, có địa chỉ rõ ràng, doanh nghiệp không được sử dụng căn hộ chung cư để đặt trụ sở;

- Ngành nghề kinh doanh: Đảm bảo có trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân hoặc pháp luật chuyên ngành;

- Vốn điều lệ: Đảm bảo vốn pháp định đối với các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;

- Chủ sở hữu công ty: không vi phạm khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020.

Điều kiện riêng:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ cho phép 01 cá nhân hoặc 01 tổ chức góp vốn.

Thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như thế nào?

Quy trình và hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

 1. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
  Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy trình thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Bước 1

(<= 3 ngày làm việc)

Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

+ Cơ quan giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2

(~ 1-2 ngày làm việc)

Khắc con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần phải thông báo mẫu dấu với Sở kế hoạch & đầu tư trước khi sử dụng.

Bước 3

(~ 30 ngày làm việc)

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Bước 4

(~ 7-14 ngày làm việc)

Thủ tục hoàn tất nghĩa vụ về thuế

+ Treo biển/bảng hiệu tại trụ sở công ty;

+ Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế;

+ Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo số tài khoản với Cơ quan thuế quản lý;

+ Đăng ký chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử;

+ Kê khai và nộp thuế môn bài;

+ In, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng.

Giải pháp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhanh chóng và dễ dàng

Nếu bạn đang muốn thành lập Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào thì hãy tham khảo dịch vụ Thành lập công ty trọn gói tại Quốc Luật. Là một đơn vị có uy tín trong việc tư vấn thành lập công ty, chúng tôi sẽ thay quý khách hoàn tất các thủ tục pháp lý đúng theo quy định của pháp luật một cách nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Khách hàng chuẩn bị

Khách hàng chỉ cần chuẩn bị

Bản sao hợp lệ các giấy tờ cá nhân gồm: căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH tại Quốc Luật

Quốc Luật sẽ giúp bạn

 • Thực hiện các thủ tục còn lại của quá trình thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp.
 • Tư vấn về mức vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Tư vấn các thắc mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật, thuế, kế toán cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Miễn phí báo cáo thuế 1 tháng đầu tiên khi khách hàng đăng ký mua thiết bị chữ ký số.
 • Miễn phí báo cáo thuế thêm 2 tháng tiếp theo khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ kế toán.

Tham khảo chi tiết dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


Tham khảo chi tiết bảng giá


Hotline tư vấn
0948 68 2349 hoặc  0911 55 3434


Zalo tư vấn


Cơ sở pháp lý của bài viết

- Luật Doanh nghiệp 2020.

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Tư vấn dịch vụ tại công ty Quốc Luật

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

094.868.2349 Zalo Email
Lưu ý: Để bảo mật thông tin của Quý Khách, khi Quý Khách "bình luận" vào bài viết với nội dung chứa số điện thoại và email, những thông tin liên hệ đó sẽ được Quốc Luật ẩn đi nhằm tránh những rắc rối phát sinh cho quý khách hàng.
0 Đánh giá
1
0 Đánh giá
2
0 Đánh giá
3
0 Đánh giá
4
0 Đánh giá
5
0 Đánh giá
Chọn mức đánh giá của bạn:
Tên (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung đánh giá

Tổng lượt bình luận: - Tổng lượt trả lời:


Đã bình luận vào lúc

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI
luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Trần Hoàng Luân
Lawyer Manager - Advisory 0948 68 2349
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Đặng T. Hồng Tâm
DN - Thuế - Kế Toán 0911 53 2929
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Dịu My
Tư vấn doanh nghiệp
0911 55 3434
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Hoàng Kiệt
Tư vấn doanh nghiệp
0911 68 0238
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Thế Kỷ
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 107
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ái Nhân
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 109
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Nguyễn Hằng
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Hồng Linh
Tư vấn Thuế - Kế toán - BHXH
(028) 38 20 29 29 - 101
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Văn Tri
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 118
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Lê Thị Xuân
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 121
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Minh Hà
Lao động & BHXH
(028) 38 20 29 29 - 120
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Thị Châu
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 106
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Diễm Cúc
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Nguyễn Thị Sương
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 102
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ánh Linh
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 115
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ngọc Uyên
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 112
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Bình An
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 108

CÁC DỰ ÁN QUỐC LUẬT ĐÃ THỰC HIỆN

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

BẠN CẦN TƯ VẤN ?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!