CODERSCHOOL

logo-coderschool

image_3-8c3f290dc8ccbd7db90655c4a20afec3aeceafbdbd92abe8cddc0dec2429048b

CoderSchool cung cấp huấn luyện chất lượng cao và nhanh cho các học viên trong iOS, Android, React Native và Ruby on Rails.
Chương trình giảng dạy của CoderSchool đã được phát triển ở Silicon Valley và được chính thức sử dụng tại Facebook. Nó cũng đã được sử dụng để dạy hàng trăm kỹ sư từ Dropbox, Google, Uber, Yahoo và các công ty hàng đầu khác của Silicon Valley.
CoderSchool đã có hơn 3.500 người nộp đơn cho các khóa học. CoderSchool đã hoàn thành 19 lớp có đến 350 cựu sinh viên.

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ CoderSchool kể từ khi được thành lập đến khi đi vào hoạt động ổn định như hiện nay thông qua các dịch vụ:
 Thành lập công ty nước ngoài (gói chuyên nghiệp): Thực hiện từ ngày 01/04/2016 đến ngày 01/05/2016
 Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài (góp vốn, chuyển đổi loại hình): Thực hiện từ ngày 01/04/2016 đến ngày 01/05/2016
 Dịch vụ dành cho người nước ngoài (thẻ tạm trú): Thực hiện từ ngày 01/04/2016 đến ngày 01/05/2016
 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Thay đổi địa chỉ): Thực hiện từ ngày 19/05/2016 đến ngày 26/05/2016
 Dịch vụ dành cho người nước ngoài (Làm Visa và Công văn nhập cảnh cho 2 người): Thực hiện từ ngày 19/05/2016 đến ngày 30/05/2016
 Dịch cho thuê văn phòng: Thực hiện từ 01/06/2016 đến ngày 31/12/2016

Website: http://www.coderschool.vn/

Khách hàng cùng lĩnh vực

HỆ THỐNG TRA CỨU

MÃ NGÀNH KINH DOANH

nhanh chóng - thuận tiện

Tra cứu

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Trần Hoàng Luân
Lawyer Manager - Advisory 0948 68 2349
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Đặng T. Hồng Tâm
DN - Thuế - Kế Toán 0911 53 2929
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Dịu My
Tư vấn doanh nghiệp
0911 55 3434
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Hoàng Kiệt
Tư vấn doanh nghiệp
0911 68 0238
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Ái Nhân
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 109
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Ngọc Bích
Tư vấn Thuế - Kế toán  
(028) 38 20 29 29 - 101
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Văn Tri
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 118
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Lê Thị Xuân
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 121
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Minh Hà
Lao động & BHXH
(028) 38 20 29 29 - 120
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Thế Kỷ
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 107
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Thị Châu
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 106
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Diễm Cúc
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Nguyễn Thị Sương
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 102
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Thu Hà
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 115
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Ngọc Uyên
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 112
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Mỹ Diệu
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Bình An
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 108

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU