Dự án

      AMIGO Iures

AMIGO Iures

logo

gioi_thieu_1

AMIGO Iures muốn làm ra những con mồi lure để câu cho thị trường Việt Nam! Bằng với việc xây dựng một thương hiệu hoàn toàn thuần Việt, chúng tôi có thể làm cho bộ môn câu lure của đất nước mình ngày càng trở nên phong phú và đa dạng.

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ AMIGO Iures trong nhiều dịch vụ liên quan trong quá trình hoạt động công ty:
 Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài (người nước ngoài góp vốn): Thực hiện từ ngày 05/12/2015 đến ngày 01/02/2016
 Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài (hồ sơ góp vốn, tăng vốn điều lệ): Thực hiện từ ngày 26/07/2016 đến ngày 26/08/2016
 Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi giấy phép kinh doanh): Thực hiện từ ngày 26/07/2016 đến ngày 29/08/2016
 Dịch vụ Luật (Giấy phép hoạt động mua bán): Thực hiện từ ngày 28/07/2016 đến ngày 30/08/2016
 Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Thay đổi ngành nghề kinh doanh): Thực hiện từ ngày 28/09/2016 đến ngày 10/10/2016

Website: http://www.amigolures.com/

Khách hàng cùng lĩnh vực

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Trần Hoàng Luân
Lawyer Manager - Advisory 0948 68 2349
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Đặng T. Hồng Tâm
DN - Thuế - Kế Toán 0911 53 2929
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Dịu My
Tư vấn doanh nghiệp
0911 55 3434
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Hoàng Kiệt
Tư vấn doanh nghiệp
0911 68 0238
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Ái Nhân
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 109
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Ngọc Bích
Tư vấn Thuế - Kế toán  
(028) 38 20 29 29 - 101
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Văn Tri
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 118
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Lê Thị Xuân
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 121
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Minh Hà
Lao động & BHXH
(028) 38 20 29 29 - 120
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Thế Kỷ
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 107
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Thị Châu
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 106
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Diễm Cúc
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Nguyễn Thị Sương
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 102
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Thu Hà
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 115
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Ngọc Uyên
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 112
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Mỹ Diệu
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Bình An
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 108

CÁC DỰ ÁN QUỐC LUẬT ĐÃ THỰC HIỆN

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Bạn cần tư vấn?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!